Khám trẻ sốt xuất huyết tại bệnh viện 600 giường Đà Nẵng

(Khám trẻ sốt xuất huyết tại bệnh viện 600 giường Đà Nẵng) Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt phổ biến ở trẻ em. Việc nhận biết và chăm sóc đúng cách cho trẻ khi bị sốt xuất huyết là vô cùng quan trọng để giảm thiểu nguy cơ và tác động tiêu cực của bệnh. (Giường bệnh tại Đà Nẵng)