Các bạn có thể thanh toán qua ZaloPay hay Momo tài khoản là SDT 0935303013, hoặc chúng tôi sẽ Shipcod khi giao hàng