GIƯỜNG Y TẾ INOX ĐÀ NẴNG
Giường y tế Inox
Giường y tế inox tại Đà Nẵng là giường có đơn, giường cá nhân có bộ khung là bằng inox chắc chắn, phần đầu của giường y tế inox có thể nâng hạ với nhiều mức khác nhau, giường có loại có bánh xe, có loại không có bánh xe, giường y tế inox chân tĩnh.
Đọc tiếp