Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza Đà Nẵng

posted in: Tin Tức | 0

Khu phức hợp Hoàng Văn Thái Plaza Đà Nẵng là một trong những công trình tại Đà Nẵng áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM), ngay cả từ giai doạn thiết kế