Khám trẻ đau mắt đỏ tại bệnh viện 600 giường Đà Nẵng

(Khám trẻ đau mắt đỏ tại bệnh viện 600 giường Đà Nẵng) Nhiều trẻ em đã từng bị đau mắt đỏ ít nhất một lần trong cuộc đời của mình. Với những trường hợp đơn giản, đau mắt đỏ không có nguyên nhân nghiêm trọng và tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe quan trọng khác.