Wheelchair for rent in Da Nang City

다낭 휠체어 대여 – WHEELCHAIR FOR RENT IN DA NANG

posted in: Tin Tức | 0

다낭휠체어샵은 고객이 다낭에서 휠체어를 대여하여 일정기간 사용하는 서비스를 제공합니다. 시내 이동이나 여행 등의 목적으로 휠체어를 대여할 수 있습니다.

  • (Cửa hàng Xe lăn Đà Nẵng) 다낭의 휠체어 상점은 현재 해안 도시인 다낭을 방문하고 탐험하는 관광객들에게 휠체어 서비스를 제공하고 있습니다. 여행을 위해 휠체어를 사용해야 하는 경우 즉시 저희에게 연락하십시오.
  • 당사의 휠체어 모델은 접을 수 있어 자동차, 기차, 택시…
  • 다낭 휠체어 매장에는 알루미늄 프레임 휠체어부터 소형 휠체어 모델까지 다양한 휠체어 모델이 있습니다.
  • 비용: 150,000VND/일
  • 렌터카 보증금: 500,000VND/일 (휠체어 반납 후 고객에게 환불됨)
다낭 휠체어 대여
다낭 휠체어 대여
다낭 휠체어 대여
다낭 휠체어 대여
다낭 휠체어 대여
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *